Ismerjen meg minket!


Rövid történetünk

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szakmai tevékenységet folytató civil szervezet. Mint Szövetség a jogelődök, az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat, az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles hagyományait folytatva és megújítva országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára.A Prima Primissima Díj a Művészetek Palotájában december 6-án megrendezett díjátadó ünnepségen a TIT Prima díjat nyert!

A 17 éve alapított elismerés jelöltjeinek listáján ezúttal is a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport példaértékű teljesítményt nyújtó képviselői szerepeltek. A kuratórium tíz szakterületi kategóriában – magyar irodalom, színház- és filmművészet, képzőművészet, tudomány, oktatás és köznevelés, építészet és építőművészet, sajtó, sport, népművészet és közművelődés, zeneművészet -- díjazta a kiemelkedő teljesítményeket, a közönségdíjról pedig társadalmi szavazás döntött.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a Magyar oktatás és köznevelés kategóriában került a döntő fordulóba. A bíráló bizottság döntését előkészítő és a közönség tájékozódását segítő kisfilm kiemelte a TIT-nek a fiatalokat megszólító sokrétű tevékenységét, az immár országos hálózatba szervezett tudományos élményközpontok, a nyelvoktatás vagy éppen ismeretterjesztő folyóiratai (Természet Világa, Valóság) és hetilapja (Élet és Tudomány) révén.
A Prima díjat a TIT nevében Piróth Eszter igazgató vette át. A Magyar oktatás és köznevelés kategória Primissima díjasa Neuwirth Anna Mária néptáncpedagógus, másik Prima díjasa pedig a Napsugár Alapítvány lett. Gratulálunk valamennyi díjazottnak a nemes megmérettetésen elért eredményükhöz! A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat köszönetet mond mindazoknak, akik a jelölési folyamatban, majd a közönségszavazás során voksaikkal támogatták munkáját!

Közhasznú tevékenység során részt vállalunk


TUDOMÁNYOS ISMERETEK TERJESZTÉSÉBEN
 • a tudományos kutatás eredményeinek közérthető közzétételében
 • az ismeretterjesztés intézményeinek fenntartásában
 • tudományos ismeretterjesztő lapok, folyóiratok megjelentetésében
 • az oktatást kiegészítő tehetséggondozásban

ESÉLYEGYENLŐSÉG SEGÍTÉSÉBEN
 • a felnőttképzésben, a szakmai át- és továbbképzésben
 • idegennyelv oktatásban, vizsgáztatásban
 • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében
 • a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységben, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkelSZOCIÁLIS PROJEKTEKBEN
 • az értelmiség önművelésének elősegítésében
 • nem kormányzati szakmai szervezetként részt vesz szakmai egyeztetésekben és véleménynyilvánításokban
 • gyermek - és ifjúságvédelemben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN
 • kulturális tevékenységben, a kulturális örökség ápolásában és megóvásában
 • közösségfejlesztésben és szakmai közösségek alakításában
 • műemlékvédelemben
 • természet- és környezetvédelemben

Szervezetünk felépítése


A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ismeretterjesztő egyesületek szövetsége, melynek tagjai megyei, városi, szakmai tagegyesületek. A TIT egyesületek önálló jogi személyek, munkájukat önállóan végzik, maguk gazdálkodnak.
A TIT szakmai közhasznú szervezet,

 • politikai tevékenységet nem folytat,
 • külföldi szervezetektől támogatást nem kap.

A TIT közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
A Társulat vállalkozási tevékenységet is folytathat.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tagegyesületeink minden megyében jelen vannak

Magyarországon