Ismerjen meg minket!


Gratulálunk 

Társulatunk nevében szeretettel gratulálunk Dr. Szakály Sándor alelnök úrnak, aki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma és szakmai testülete, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége elnöksége szavazata alapján elnyerte az idei Prima Díjat magyar tudomány kategóriában.


180 éves a TIT rendezvény

A program letölthető ide kattintva: https://titnet.hu/wp-content/uploads/2021/11/Kecskemet_180ev.pdf

Sajtómegjelenések

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester FB profilján az eseményről.
https://www.facebook.com/szeberenyigyulatamas/photos/pcb.2990514531198329/2990512977865151/

Petőfi Népe online:
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/elkezdodott-a-magyar-tudomanyt-unneplo-kecskemeti-rendezveny-4492814/

Kecskeméti Lapok videóval
https://kecskemetilapok.hu/tudomany/180-eves-a-tudomanyos-ismeretterjeszto-tarsulat

Szintén Baon fényképgaléria:
https://www.baon.hu/galeria/magyar-tudomany-unnepe-kecskemeten/

Keol online
https://keol.hu/kecskemet-bacs/a-magyar-tudomanyt-unnepeltek-a-tudomany-es-muveszetek-hazaban

Hirös.hu (tévé és média centrum)
https://hiros.hu/kultura/tudomany/180-eves-a-tudomanyos-ismeretterjeszto-tarsulat

https://hiros.hu/kultura/tudomany/180-eves-a-tudomanyos-ismeretterjeszto-tarsulat

Rövid történetünk

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szakmai tevékenységet folytató civil szervezet. Mint Szövetség a jogelődök, az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat, az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles hagyományait folytatva és megújítva országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára.

Dr. Kapronczay Károly

Elhunyt Dr. Kapronczay Károly

Életének 83. évében, 2023. március 1-jén elhunyt Dr. Kapronczay Károly történész, orvostörténész, levéltáros, múzeum- és könyvtárigazgató, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Valóság című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Kapronczay Károly Budapesten született 1941-ben, a Toldy Ferenc Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1959ben, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem–könyvtár szakos diplomát 1968-ban. 1969-től dolgozott a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtárban, amelynek 1985-től főigazgató-helyettese, 2000-től főigazgatója, 2008-tól pedig címzetes főigazgatója volt. Pályája során négyszáznál is több tudományos és ismeretterjesztő munka elkészülésében vállalt szerepet önálló szerzőként vagy közreműködőként, kivette részét az egyetemi orvosképzésből is, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanári címmel is elismerte munkásságát. Kutatói, tudományszervezői munkája mellett 1990 és 1994 között a Belügyminisztériumban miniszteri főtanácsadóként dolgozott. 1999-től a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja, utóbb elnöke volt.

1988-tól a Magyar Tudományos Akadémia magyar–lengyel történészbizottságának tagja és titkára volt, tevékenységét a Lengyel Köztársaság 1999-ben a Lengyel Érdemrend lovagkeresztjével ismerte el. 1992-ben a Magyar Orvostörténelmi Társaság Weszprémi István-emlékérmével tüntették ki, 2014-ben pedig elnyerte a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. Haláláig ellátta a Magyar Orvostörténelmi Társaság főtitkári feladatait, egyúttal főszerkesztője volt a társaság folyóiratának, az Orvostörténeti Közleményeknek. Magyar–lengyel orvosi kapcsolatok 1945-ig című akadémiai doktori disszertációjáért 2011-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét. 1994-ben rövid ideig megbízott főszerkesztője, majd több mint másfél évtizeden át szerkesztője volt a Valóságnak; ezt követően, 2011-től – haláláig – a lap szerkesztőbizottságának tagja, rendszeresen közölt írásokat a folyóiratban. A Valóság utolsó negyed évszázadát áttekintő előadást tartott 2018-ban, a folyóirat fennállásának hatvanadik évfordulóját ünneplő konferencián. Kapronczay Károlyt a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma, Könyvtára és Adattára, a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány saját halottjának tekinti. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöksége, s a TIT folyóiratának, a Valóságnak a szerkesztősége és szerkesztőbizottsága tisztelettel és szeretettel őrzi meg Dr. Kapronczay Károly emlékét.

Isten adjon örök nyugodalmat Neki!

Közhasznú tevékenység során részt vállalunk


TUDOMÁNYOS ISMERETEK TERJESZTÉSÉBEN
 • a tudományos kutatás eredményeinek közérthető közzétételében
 • az ismeretterjesztés intézményeinek fenntartásában
 • tudományos ismeretterjesztő lapok, folyóiratok megjelentetésében
 • az oktatást kiegészítő tehetséggondozásban

ESÉLYEGYENLŐSÉG SEGÍTÉSÉBEN
 • a felnőttképzésben, a szakmai át- és továbbképzésben
 • idegennyelv oktatásban, vizsgáztatásban
 • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében
 • a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységben, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkelSZOCIÁLIS PROJEKTEKBEN
 • az értelmiség önművelésének elősegítésében
 • nem kormányzati szakmai szervezetként részt vesz szakmai egyeztetésekben és véleménynyilvánításokban
 • gyermek - és ifjúságvédelemben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN
 • kulturális tevékenységben, a kulturális örökség ápolásában és megóvásában
 • közösségfejlesztésben és szakmai közösségek alakításában
 • műemlékvédelemben
 • természet- és környezetvédelemben

Szervezetünk felépítése


A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ismeretterjesztő egyesületek szövetsége, melynek tagjai megyei, városi, szakmai tagegyesületek. A TIT egyesületek önálló jogi személyek, munkájukat önállóan végzik, maguk gazdálkodnak.
A TIT szakmai közhasznú szervezet,

 • politikai tevékenységet nem folytat,
 • külföldi szervezetektől támogatást nem kap.

A TIT közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
A Társulat vállalkozási tevékenységet is folytathat.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tagegyesületeink minden megyében jelen vannak

Magyarországon