Elhunyt Hámori József, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke

Életének 89. évében meghalt Hámori József Széchenyi-díjas neurobiológus, akadémikus, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke.

Hámori József 1932. március 20-án született Fegyverneken. A Szegedi Tudományegyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait, majd az ELTE Természettudományi Karán szerzett biológus diplomát.

Kutatói pályája Pécsett, az Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében indult, ahogyan - akkori mestere után - nevezte: a „Szentágothai-iskolában”. Kutatásai középpontjában az idegrendszer működésének vizsgálata, az idegrendszeri alkotóegységek közötti funkcionális kapcsolatok feltérképezése, valamint az emberi agy plaszticitása állt. Tanított a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, s a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, melynek 1992-94 között a rektoraként dolgozott. Vendégprofesszorként az Egyesült Államok több egyetemén is oktatott, illetve részt vett számos nemzetközi kutatási programban.

1990-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd nyolc év múlva rendes tagjává, 2002-2008 között az MTA természettudományi alelnöki tisztségét töltötte be.

1998-99-ben az Orbán Viktor által vezetett kormányban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának minisztereként tevékenykedett, majd 2002-ig a miniszterelnök tudománypolitikai főtanácsadója lett. Elnökölte többek között az UNESCO nemzeti bizottságát és Világkongresszusát, a Magyar Rektori Konferenciát és a Magyar Örökség Díj bírálóbizottságát.

Pályája során mindenkor nagy hangsúlyt fektetett a tudomány, ezen belül kiemelten az idegtudomány népszerűsítésére, valamint a különböző műveltségterületek, a tudomány és a művészetek közötti szellemi kapcsolatok megteremtésére és erősítésére. 2015-ben választották meg a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) elnökének. A Társulathoz azonban már jóval régebbi szálak fűzték. Évtizedek óta segítette az Élet és Tudomány hetilap munkáját a tudományos tanácsadó testület tagjaként. Rendszeres szerzője volt a TIT lapjainak, és örömmel nyilatkozott aktuális tudományos kérdésekről a Társulat felkérésére. Nagy népszerűségnek örvendett előadóként, köszönhetően közvetlen stílusának, klasszikus irodalmi, zenei, képzőművészeti ismereteinek, s egyben minden újdonság iránt nyitott széles látókörének.

Tudománynépszerűsítőként azt vallotta, hogy a kutatásokban rejlő esztétikum felmutatásával lehet közel hozni a tudományt a széles közönséghez. Két évvel ezelőtt egy TIT-előadásán fogalmazta meg: „Ha bemutatjuk, milyen szép a tudomány, akkor e gyönyörködtetéssel közelebb vezethetjük az érdeklődőket a megértéshez”.

Hámori József emlékét a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kegyelettel, tisztelettel és szeretettel megőrzi.

Ismerjen meg minket!


Rövid történetünk

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szakmai tevékenységet folytató civil szervezet. Mint Szövetség a jogelődök, az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat, az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles hagyományait folytatva és megújítva országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára.A Prima Primissima Díj a Művészetek Palotájában december 6-án megrendezett díjátadó ünnepségen a TIT Prima díjat nyert!

A 17 éve alapított elismerés jelöltjeinek listáján ezúttal is a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport példaértékű teljesítményt nyújtó képviselői szerepeltek. A kuratórium tíz szakterületi kategóriában – magyar irodalom, színház- és filmművészet, képzőművészet, tudomány, oktatás és köznevelés, építészet és építőművészet, sajtó, sport, népművészet és közművelődés, zeneművészet -- díjazta a kiemelkedő teljesítményeket, a közönségdíjról pedig társadalmi szavazás döntött.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a Magyar oktatás és köznevelés kategóriában került a döntő fordulóba. A bíráló bizottság döntését előkészítő és a közönség tájékozódását segítő kisfilm kiemelte a TIT-nek a fiatalokat megszólító sokrétű tevékenységét, az immár országos hálózatba szervezett tudományos élményközpontok, a nyelvoktatás vagy éppen ismeretterjesztő folyóiratai (Természet Világa, Valóság) és hetilapja (Élet és Tudomány) révén.
A Prima díjat a TIT nevében Piróth Eszter igazgató vette át. A Magyar oktatás és köznevelés kategória Primissima díjasa Neuwirth Anna Mária néptáncpedagógus, másik Prima díjasa pedig a Napsugár Alapítvány lett. Gratulálunk valamennyi díjazottnak a nemes megmérettetésen elért eredményükhöz! A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat köszönetet mond mindazoknak, akik a jelölési folyamatban, majd a közönségszavazás során voksaikkal támogatták munkáját!

Közhasznú tevékenység során részt vállalunk


TUDOMÁNYOS ISMERETEK TERJESZTÉSÉBEN
 • a tudományos kutatás eredményeinek közérthető közzétételében
 • az ismeretterjesztés intézményeinek fenntartásában
 • tudományos ismeretterjesztő lapok, folyóiratok megjelentetésében
 • az oktatást kiegészítő tehetséggondozásban

ESÉLYEGYENLŐSÉG SEGÍTÉSÉBEN
 • a felnőttképzésben, a szakmai át- és továbbképzésben
 • idegennyelv oktatásban, vizsgáztatásban
 • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében
 • a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységben, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkelSZOCIÁLIS PROJEKTEKBEN
 • az értelmiség önművelésének elősegítésében
 • nem kormányzati szakmai szervezetként részt vesz szakmai egyeztetésekben és véleménynyilvánításokban
 • gyermek - és ifjúságvédelemben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN
 • kulturális tevékenységben, a kulturális örökség ápolásában és megóvásában
 • közösségfejlesztésben és szakmai közösségek alakításában
 • műemlékvédelemben
 • természet- és környezetvédelemben

Szervezetünk felépítése


A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ismeretterjesztő egyesületek szövetsége, melynek tagjai megyei, városi, szakmai tagegyesületek. A TIT egyesületek önálló jogi személyek, munkájukat önállóan végzik, maguk gazdálkodnak.
A TIT szakmai közhasznú szervezet,

 • politikai tevékenységet nem folytat,
 • külföldi szervezetektől támogatást nem kap.

A TIT közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
A Társulat vállalkozási tevékenységet is folytathat.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tagegyesületeink minden megyében jelen vannak

Magyarországon