Rólunk

TIT Elnökségi névsor


Tiszteletbeli Elnök:

Dr. Vizi E. Szilveszter


Elnök:

Dr. Szakály Sándor

Tagok:

Dr. Cseh Sándor, Dr. Csongrády Béla, Dr. Kátai János,
Dr. Márton László, Dr. Surányi Dezső, Dr. Tibori Tímea


Szervezetünk felépítése


A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ismeretterjesztő egyesületek szövetsége, melynek tagjai megyei, városi, szakmai tagegyesületek. A TIT egyesületek önálló jogi személyek, munkájukat önállóan végzik, maguk gazdálkodnak.
A TIT szakmai közhasznú szervezet,

 • politikai tevékenységet nem folytat,
 • külföldi szervezetektől támogatást nem kap.

A TIT közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
A Társulat vállalkozási tevékenységet is folytathat.

TUDOMÁNYOS ISMERETEK TERJESZTÉSÉBEN
 • a tudományos kutatás eredményeinek közérthető közzétételében
 • az ismeretterjesztés intézményeinek fenntartásában
 • tudományos ismeretterjesztő lapok, folyóiratok megjelentetésében
 • az oktatást kiegészítő tehetséggondozásban

ESÉLYEGYENLŐSÉG SEGÍTÉSÉBEN
 • a felnőttképzésben, a szakmai át- és továbbképzésben
 • idegennyelv oktatásban, vizsgáztatásban
 • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében
 • a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységben, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkelSZOCIÁLIS PROJEKTEKBEN
 • az értelmiség önművelésének elősegítésében
 • nem kormányzati szakmai szervezetként részt vesz szakmai egyeztetésekben és véleménynyilvánításokban
 • gyermek - és ifjúságvédelemben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN
 • kulturális tevékenységben, a kulturális örökség ápolásában és megóvásában
 • közösségfejlesztésben és szakmai közösségek alakításában
 • műemlékvédelemben
 • természet- és környezetvédelemben

Történetünk

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szakmai tevékenységet folytató civil szervezet. Mint Szövetség a jogelődök, az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat, az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles hagyományait folytatva és megújítva országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára.


Az orvosok és természetvizsgálók 1841 tavaszutó havában Pesten tartott nagygyűlésén százharmincnégy résztvevő támogatta aláírásával Bugát Pálnak a Magyar Természettudományi Társulat megalapítására tett előterjesztését:„....szóval polgártársainkat az anyagilag és szellemileg legboldogítóbb kút forrásához közelebb vezetni; valának mind megannyi célokat, melyek bennünket még az 1841.év május havában - az idő korszerű kívánatának engedve, a társulatba lépni, a haza tudományos capacitásait egyesíteni, s összpontosult erővel e nagyszerű és magasztos célok elérhetése felé törekedni sürgetének." „Egyenlőre még csak 48 éves Bugát, telve fiatalos lelkesedéssel, semmi akadályt nem látó elszántsággal, agya zsúfolva tervekkel, szebbnél-szebb elgondolásokkal. Látva, hogy milyen kedvező fogadtatásra talált indítványa, sürgeti a megvalósítást. Alig zajlott le a Vándorgyűlés három napja, már egy szűkebb bizottság dolgozik az alapszabályokon. 1841. június 13-án az első közgyűlés is összeülhet. Természetes, hogy elnökké Bugát Pált választotta az alakuló közgyűlés..."

Ahhoz, hogy országos egyesületté váljon, hiányzott még a felsőbb elismerés. Ezt pedig abban az időben nem volt könnyű megszerezni... A folyamodás egyenlőre eredménytelen maradt... A társulat tagjainak tehát választani kellett a között, hogy megmaradnak magánegyesületnek szűkre szabott keretek között, vagy pedig megkísérlik a hivatalos elismertetést... A folyamodás 1841. október 25-én felterjesztetett a helytartótanácshoz. A kérés mégis több mint egy esztendeig elintézetlenül hevert Bécsben..." 1843 március 14-én István főherceget kérik fel pártfogónak... A főherceg kedvező válasza pár nap múlva megérkezik. 1844 október 22-én érkezik meg a végleges megerősítés... A társulat országos jellege legfelsőbb helyen is elismerést nyert...

Bugát Pál orvos, nyelvművelő (1793-1865)

Helyesen szólni, Révai; szépen, Kazinczy; műszabatosan - Bugát Pál tanította a nemzetet

Toldy Ferenc

1867-ben, a Kiegyezés évében fennállásának negyedszázadán, a Társulat sok kezdeményezést és még több eredményt tudhatott magának. Than Károly 1868 februárjában összehívott baráti beszélgetése egy téma körül forgott: „a Társulatnak teljes elhatározottsággal a tudományterjesztés, megkedveltetés, egy-szóval a népszerűsítés pályájára kell lépnie".ISMERJE MEG TEVÉKENYSÉGEINKET


Lépjen velünk kapcsolatba, munkatársaink örömmel állnak rendelkezésére!


ELÉRHETŐSÉGEK
FOLYÓRATAINK
INTÉZMÉNYEINK
DOKUMENTUMOK
TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY