Folyóirataink

Élet és Tudomány

Az Élet és Tudomány általános tematikájú ismeretterjesztő, kultúraközvetítő folyóirat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, mely mindazokhoz szól, akik egész életükben művelődni, tanulni kívánnak. A társadalom-, a természet- és a műszaki tudományok, valamint a művészetek egységének elvét követi, s abban a folyamatban vállal szerepet, amelynek során a tudományok és a művészetek eredményei a „kulturális közvagyon" részévé válnak.

Elsősorban a magyar tudományos élet eredményeire koncentrál, jellegzetessége, hogy a kutatók saját maguk írnak eredményeikről közérthető, népszerű formában. Érdeklődésének középpontjában a magyar és nemzetközi aktuális tudományos eredmények, valamint a tudomány hétköznapi kapcsolódási pontjai állnak. Célkitűzése a tudomány iránt érdeklődő, legalább középfokú ismeretszinttel rendelkező olvasó pontos tájékoztatása. Fontos szerepe van a legújabb magyar találmányok és tudományos eredmények országos elterjesztésében, valamint a nemzetközi eredmények magyarországi megismertetésében. Fő témái között szerepel az orvostudomány, a biológia, a régészet, a fizika, a néprajz, vallástudomány és a csillagászat. Találunk az újságban könyv-, kiállítás- és tévéprogram-ajánlót is, melyek által az olvasó tovább bővítheti tudományos tájékozottságát.

A lapot 1946-ban Szent-Györgyi Albert alapította. Első példánya 1946 decemberében jelent meg, melyhez ő maga írta a bevezető cikket. Bár arculata többször változott, de címe és a színvonalas ismeretterjesztésre való igénye mindig állandó jellegzetessége volt az Élet és Tudománynak.


TOVÁBB AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY WEBOLDALÁRA

Természet Világa

A Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havilapja, mely - tudományos eredményeket közkinccsé tevő, magas színvonalú tudománynépszerűsítő misszióját teljesítve - rendszeresen hírt ad a hazai természettudományi-műszaki kutatások fázisairól, eredményeiről, tudományos műhelyekről, kutatói életpályákról, tudósok életútjáról, kutatói munkásságáról.

Az 1869-ben alapított folyóirat elsősorban a hazai reál értelmiséghez juttatja el a friss információkat, a szakmailag megalapozott újdonságokat, a mély természettudományos elemzéseket, azonban különös gonddal figyel a fiatal érdeklődőkre, tehetségekre, középiskolai és egyetemi, főiskolai diákokra, tanáraikra.

A fiatalok kutatásainak rendszeres publikálási lehetőséget biztosít. A határon túli magyar intézményi kapcsolataival a szerkesztőség egyre szélesebb körben tudja terjeszteni a folyóiratot, író-olvasó találkozóival közvetlen kapcsolatot tud teremteni olvasóival.

"Szily Kálmán, lapunk alapítója a XIX. század végén abban látta a Természettudományi Közlöny nagy erejét, sikerének titkát, hogy a folyóirat maga mögé tudta állítani „a tollforgató természettudományi író nemzedéket, a legtiszteltebb veterán tudósainktól kezdve, a most javában dolgozó derékhadon át, le a még egyetemre járó ifjúságig." Ma is így van ez, most talán még inkább elmondhatjuk magunkról, lapunkról.


TOVÁBB A TERMÉSZET VILÁGA WEBOLDALÁRA

Valóság folyóirat

A Valóság társadalomtudományi folyóirat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havilapja, mely először 1958 végén jelent meg. Az akkor kéthavi lapot azzal a céllal indította útnak a szerkesztőbizottság, hogy - címének megfelelően - a valóság mélyebb megértésének, a progresszív társadalmi gondolat terjesztésének orgánuma legyen. Napjainkban is feladatának tekinti, hogy behatóan és közérthetően foglalkozzon hazánk és a nagyvilág gazdasági, politikai, történelmi, kulturális és ideológiai kérdéseivel, s tájékoztassa olvasóit valamennyi társadalomtudomány és az azokhoz kapcsolódó természettudományi diszciplína legújabb és legfontosabb eredményeiről. A sokoldalú tájékoztatás igényéből következően a lap nem akarja helyettesíteni egyetlen tudományos folyóirat tevékenységét sem, hiszen a magas szintű ismeretterjesztést tekinti fő feladatának.


TOVÁBB A VALÓSÁG WEBOLDALÁRA